Halmstads Vokalensemble

Om kören

Halmstads Vokalensemble har sedan starten 1989, berikat det sydsvenska körlivet med sin skönsång. De drygt trettio sångarna från Halmstad med omnejd har under sin dirigent och grundare, Göran Persson, framträtt i en rad olika sammanhang. Allt ifrån rena a cappella konserter till stora oratorieprojekt och fruktsamma samarbeten med framstående musiker, artister och tonsättare, vilket har lett till flera uruppföranden.

Mindre turnéer i Sverige har avlösts av längre sådana till Baltikum, Tjeckien, England, Danmark och Tyskland och kören har deltagit i festivaler i Polen, Wales, Tyskland och Österrike.

Två egna CD-inspelningar har det blivit: Julskivan ”A babe is born” 2005 och ”Poem” 2009.

sv_SESwedish