Dirigent Göran Persson

Dirigenten

Göran Persson

Göran Persson, körens grundare och dirigent, är utbildad kyrkomusiker, körpedagog och ensembleledare vid Musikhögskolan i Malmö med professor Dan-Olof Stenlund som lärare i kördirigering. Han har även deltagit i mästarkurser för Andrew Parrot, Thomas Schuback, och Gunno Klingfors och inspirerats av samarbete med körledaren Gunnar Eriksson.

Mellan 1987-2023 var han verksam som organist och körledare i Snöstorps kyrka i Halmstad där han från tid till tid ledde såväl barnkör, flickkör, gosskör, ungdomskör och vuxenkör. De sista 10-15 åren koncentrerade han sig på körerna Cappella Snöstorp och VIVA. I Snöstorps kyrka framförde han ett otal stora kyrkomusikaliska verk av Bach, Händel, Mozart, Haydn, Fauré, Rutter, Jenkins m.fl. och år 2011 stod han på dirigentpulten när Bachs Matteuspassion framfördes för första gången i Halmstad liksom Bachs h-mollmässa år 2014. Med sina körer har han genomfört ett otal turnéer i Europa och USA och spelat in fem CD-skivor.

Kontakta Göran:

nilgoper@gmail.com

sv_SESwedish